Ammattikeittiö

Erityisruokavalioiden uudet suunnat innostivat päivittämään osaamista Hollolan kunnassa

Erityisruokavaliot ovat arkipäivää erilaisissa ruokailutilanteissa, joten niihin liittyvä osaaminen on tärkeää pitää ajan tasalla. Hollolan kunta järjesti koulutuksen erityisruokavalioista työntekijöilleen yhteistyössä Salpauksen kanssa. Koulutus toi uusinta osaamista kuntaan, jossa turvallisuutta, laatua ja monipuolisuutta pidetään tärkeinä asioina.

– Meillä oli viime keväänä työpaikkaohjaajakoulutusta ja samalla alkoi keskustelu siitä, että toteuttaisimme erityisruokavaliokoulutusta henkilöstöllemme. Aloitimme huhtikuussa ja nyt lokakuun loppuun mennessä opiskelijoiden tutkinnonosat tulevat suoritetuksi, kertoo palvelualueen esimies Kristiina Borgenström Hollolan kunnan ruoka- ja siivouspalveluista.

Koulutukseen osallistui Hollolan kunnasta sekä palvelukeittiöiden henkilöstöä että myös dieettikokin töitä tekeviä. He palvelevat 0-15-vuotiaita kouluissa ja päiväkodeissa. Yksi koulutuksen osallistujista oli kunnan ruoka- ja siivouspalveluissa työskentelevä palveluvastaava Sanna Merikajo, joka työskentelee pääosan vuodesta Pyhäniemen päiväkodissa ja kesäisin muissa toimipisteissä dieettikokkina.

– Halusin saada koulutuksessa tämän hetkistä tietoa ja päivittää osaamistani. Palvelukeittiössäkin pitää tietää erityisruokavalioista. Esimerkiksi jos kuljetuksessa on kaatunut erityisruokavalion mukainen ruoka, niin se pitää osata rakentaa uudestaan. Samoin täytyy tietää, mitä asiakkaalle tarjotaan ja tarvittaessa opastaa ja auttaa, Merikajo kertoo.

Koulutuksen sisällöt osallistujan tarpeen mukaan

Hollolan kunnan erityisruokavalioihin keskittyneeseen koulutukseen osallistui kymmenen työntekijää. Osallistujat suorittivat erityisruokavalioon keskittyvän tutkinnonosan oppisopimuksella. Tutkinnonosat henkilökohtaistettiin jokaisen työtehtävien ja aiemman osaamisen perusteella. Osa suoritti ammattitutkintoon kuuluvan erityisruokavalioiden valmistus -tutkinnonosan ja osa erikoisammattitutkinnon erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä -tutkinnonosan.

Koulutukseen kuului työpaikalla työn kehittämistä, itsenäisiä tehtäviä ja yhteisiä iltapäiviä. Osallistujille oli nimetty kolme työpaikkaohjaajaa.

– Meillä oli tehtäviä ja materiaaleja sähköisessä oppimisympäristössä. Vertailimme ryhmän kesken, miten teemme asioita ja pääsimme myös tutustumaan uusiin tuotteisiin, Merikajo tuo esiin.

Borgenström kertoo, että he kannustavat työntekijöitä hankkimaan ja kokeilemaan uusia tuotteita. Hollolan kouluissa ja päiväkodeissa on kasvisruokaa tarjolla vapaasti jokaisella aterialla ja se voi samalla olla esimerkiksi gluteeniton vaihtoehto.

– Osa ei tee tavallisesti töitä ympäristössä, jossa voisi suorittaa tutkinnonosaan kuuluvan näytön. Olemme järjestäneet kuitenkin niin, että he voivat tarvittaessa vaihtaa työpistettä, tutustua siellä työskentelyyn ja suorittaa näytön siellä, Borgenström kertoo.

Ravitsemuskäsikirjalla osaamista myös muualle organisaatioon

– Koulutus lähti hyvin käyntiin ja saimme sujuvasti hoidettua käytännön asiat. Koulutuksen osallistujat ovat innostuneet yhä enemmän koulutuksesta mitä pidemmälle se on ehtinyt. Eri pisteissä työskentelevät ovat myös tutustuneet toisiinsa paremmin, Borgenström sanoo.

Myös muut työntekijät saavat hyötyä tästä koulutuksesta. Koulutuksen osallistujat tekivät ravitsemuskäsikirjan Hollolan kunnalle ja se tulee kaikkien työntekijöiden käyttöön.

– Hienoa, että työnantaja kouluttaa ja me työntekijät saamme erikoistason koulutusta. Oli ammatti mikä tahansa ja mitä uudempaa tietoa on, niin sitä paremmin osaa tehdä ja kiinnostus lisääntyy. Näissä opinnoissa oli mielenkiintoisinta uuden tiedon saaminen ja sitä on todella tullut, Merikajo sanoo.

Uudet ravitsemussuositukset ovat tulossa – erityisruokavaliot myös kehittyvät

Erityisruokavaliot ovat nyt pinnalla. Nykyisin ei ole vain diagnooseihin perustuvia ruokavalioita, vaan esimerkiksi kasvis- ja vegaaniruokaa syödään yhä enemmän. Salpauksessa näihin liittyviin koulutuksia voidaan järjestää yrityskohtaisesti tai niihin voi osallistua yksittäiset osallistujat.

– Uudet trendit tulevat parin vuoden viiveellä Amerikasta Suomeen, kertoo erityisruokavalioihin perehtynyt opettaja Pirjo Kailio-Koskinen.

Ihmiset haluavat huolehtia hyvinvoinnistaan ja ottaa myös ilmastotekijät huomioon.

– Pohjoismaiset ravitsemussuositukset ovat nyt uudistumassa ja niissä otetaan ilmastotekijät entistä vahvemmin huomioon. Niistä johdetaan uudet suomalaiset ravitsemussuositukset ja väestöryhmätasoiset ruokasuositukset, Kailio-Koskinen kertoo tulevista muutoksista.

Kysy lisää

Tarja Laaksonen, opetusalapäällikkö, p. 044 708 1684, tarja.laaksonen@salpaus.fi