Ammattikeittiö

MaRa: Valtion on korvattava ravintoloiden sulkemisesta aiheutuvat kiinteät kulut täysimääräisesti – myös henkilöstö- ja opiskelijaravintolat sulun piiriin

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta on arvioinut, että ravintoloille maksetaan sulun ajalta hyvitystä 50 miljoonaa euroa. Ravintoloiden kiinteiden kustannusten määrä kolmen viikon ajalta on lähes 140 miljoonaa euroa sen mukaan, kuinka paljon palkkoja ja niiden sivukuluja joudutaan maksamaan ennen lomautusten voimaantuloa.

Lue lisää »